Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej.

Opłaty

Koszty, z którymi muszą Państwo się liczyć, powierzając nam prowadzenie sprawy, obejmują opłaty i wydatki ponoszone na rzecz sądu oraz wynagrodzenie kancelarii, a czasem także inne niezbędne wydatki opisane poniżej.

Opłaty i wydatki sądowe

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych rodzajach prowadzonych przez nas spraw szczegółowo regulują: ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Opłaty te są stałe lub zależą od wartości przedmiotu sporu. Są one uiszczane przez klienta na rachunek bankowy właściwego sądu, a kancelaria składa jedynie do akt potwierdzenie ich wniesienia. Zawsze precyzyjnie informujemy Państwa o wysokości kosztów sądowych oraz terminie ich wniesienia.

Poza opłatami sądowymi (od pozwu, wniosku, zażalenia, apelacji etc.) muszą Państwo liczyć się z koniecznością uiszczania na rzecz sądu opłat kancelaryjnych za wydanie na podstawie akt sprawy odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia, kopii oraz zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzenia sądowego.

Powinni Państwo liczyć się również z obowiązkiem ponoszenia wydatków z tytułu udziału w postępowaniu świadków (zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconego dochodu lub zarobku), biegłych (wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków niezbędnych dla wydania opinii), tłumaczy, kuratorów, mediatorów oraz innych osób lub instytucji.

W niektórych przypadkach strona jest zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy (np. przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych). W razie zaś braku możliwości poniesienia kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny istnieje możliwość skorzystania z tzw. prawa ubogich, skutkującego zwolnieniem strony przez sąd od kosztów sądowych, w całości lub części.

Wynagrodzenie kancelarii oraz inne koszty

Wysokości adwokackiego honorarium nie da się ustalić sztywno, stosując jednolity czy też oficjalny cennik, jak ma to miejsce w przypadku opłat sądowych. Nasze wynagrodzenie jest ustalane z klientami indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, jej wagi, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy. Proponowane przez nas honorarium uznajemy za adekwatne do naszego zaangażowania, umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

Zasady współpracy z kancelarią od początku muszą być dla naszych klientów przejrzyste, dlatego w razie powierzenia nam sprawy szczegółowo określa je pisemna umowa. Uzgadniamy z Państwem wynagrodzenie za poszczególne stadia sprawy oraz za każdorazowe stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. Wynagrodzenie może obejmować również premię za pozytywny wynik sprawy (ang. „success fee”), przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może ona być wyłącznym składnikiem adwokackiego wynagrodzenia. Honorarium kancelarii za dany etap sprawy płatne jest z góry, choć w sytuacji gdy klient nie ma możliwości jego jednorazowego uregulowania, gotowi jesteśmy rozłożyć je na raty.

Poza należnym kancelarii wynagrodzeniem klient pokrywa niezbędne koszty podróży lub noclegu, a także inne uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem sprawy (np. koszt tłumaczenia, prywatnej ekspertyzy, wynagrodzenie detektywa). Ich wysokość jest każdorazowo wcześniej z Państwem ustalana.

wróć do strony głównej