Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażają Państwo zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglądarce internetowej.

Opłaty

Koszty, z którymi muszą Państwo się liczyć, powierzając nam prowadzenie sprawy, obejmują opłaty ponoszone na rzecz sądu oraz wynagrodzenie kancelarii, a czasem także inne niezbędne wydatki (opłaty notarialne, koszty tłumaczeń, prywatnych ekspertyz etc.).

Opłaty i wydatki sądowe

Wysokość opłat sądowych w poszczególnych rodzajach prowadzonych przez nas spraw szczegółowo regulują: ustawa z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawa z 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych. Opłaty te są stałe lub zależą od wartości przedmiotu sporu. Zawsze precyzyjnie informujemy Państwa o wysokości kosztów sądowych oraz terminie ich wniesienia.

Poza opłatami sądowymi (od pozwu, wniosku, zażalenia, apelacji etc.) powinni Państwo liczyć się również z obowiązkiem ponoszenia wydatków z tytułu udziału w postępowaniu biegłych, tłumaczy, mediatorów oraz innych osób lub instytucji. Na rzecz sądu uiszczane są także opłaty kancelaryjne za wydanie na podstawie akt sprawy odpisu, wypisu lub wyciągu, zaświadczenia, kopii oraz zapisu dźwięku lub dźwięku i obrazu z przebiegu posiedzenia sądowego.

W niektórych przypadkach strona jest zwolniona od kosztów sądowych z mocy ustawy (np. przy dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych). W razie zaś braku możliwości poniesienia kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny mogą Państwo skorzystać z tzw. prawa ubogich, skutkującego zwolnieniem strony przez sąd od kosztów sądowych, w całości lub części.

Wynagrodzenie kancelarii

Wysokości adwokackiego honorarium nie da się ustalić sztywno, stosując jednolity cennik, jak ma to miejsce w przypadku opłat sądowych. Nasze wynagrodzenie jest ustalane z klientami indywidualnie, a jego wysokość jest uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy, jej wagi, wartości przedmiotu sporu oraz przewidywanego nakładu pracy.

Zasady współpracy z kancelarią od początku muszą być dla naszych klientów przejrzyste, dlatego w razie powierzenia nam sprawy szczegółowo określa je pisemna umowa. Uzgadniamy z Państwem wynagrodzenie za poszczególne stadia sprawy oraz za każdorazowe stawiennictwo na posiedzeniu sądowym. Wynagrodzenie może obejmować również premię za pozytywny wynik sprawy, przy czym zgodnie z przepisami nie może ona być wyłącznym jego składnikiem. Honorarium kancelarii za dany etap sprawy płatne jest z góry, choć w sytuacji gdy klient nie ma możliwości jego jednorazowego uregulowania, gotowi jesteśmy rozłożyć je na raty.

wróć do strony głównej