Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarosław Kusz Kancelaria Adwokacka z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 73 lok. 25, 02-055 Warszawa. Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Państwu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

LEGUM SERVI SUMUS UT LIBERI ESSE POSSIMUS
Jesteśmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni (Cyceron, De legibus, II, 13)

Kancelaria

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Korzystając z wieloletniego doświadczenia procesowego, bronimy interesów naszych klientów przed sądami karnymi, rodzinnymi i cywilnymi oraz w trakcie postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) przed wszystkimi organami ścigania.

dowiedz się więcej


Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zapraszamy do kontaktu